trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 11 / 11 bài
  1 - 11 / 11 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Sách mới
13.12.2004
Đặng Phùng Quân
Tẩu khúc Văn chương/ Triết lý
 Tác giả Đặng Phùng Quân (1942) khởi sự viết từ 1957 với bút hiệu Trường Dzi trên các tạp chí Sáng Tạo, Thế Hệ, Tiểu Thuyết Tuần San... Ngưng sáng tác từ 1963, đi vào nghiên cứu triết học. Viết trở lại với tên thật từ 1969 với bạn bè thường được gọi là nhóm „tiểu thuyết mới“ Việt Nam. Ông là giảng sư ban Triết học Tây phương của Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Sau 1975, ông vượt biên bằng đường bộ, định cư tại Mỹ. Ông tiếp tục viết ở hải ngoại, ngoài tên thật còn ký những bút hiệu Lê Châu, V.T.D., v.v. (trích bìa 4)

MỤC LỤC
PHÁ THỂ TIỂU THUYẾT
1.Tẩu khúc9
2.Án xử27
3.Truyện cực tiểu49
BIỆN LUẬN VĂN CHƯƠNG/TRIẾT LÝ
4.Tác phẩm và Chiến tranh69
5.Văn chương và Lưu đày75
6.Hành trạng của tri tưởng/về một nền văn hóa truyền hình101
7.Quan hệ thân/tâm127
8.Michel Foucault: Khai sáng là gì?147
9.Mấy lời bàn về bản văn “Khai sáng là gì?” của Michel Foucault174
10.Trở lại vấn đề Khai sáng của Kant182
11.Mấy tiêu chí để tiếp cận lý luận văn học191
12.Mạn đàm với nhà văn Ðặng Phùng Quân, Hồ Trường An thực hiện211