trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 11 / 11 bài
  1 - 11 / 11 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Sách mới
18.12.2004
Nguyễn Hoàng Văn
Văn hoá, giới tính và văn học
(tiểu luận và tuỳ bút)
 

Văn Mới xuất bản, California, 2004
264 trang, giá bán 14 Mỹ kimLiên lạc

Hoa Kỳ:Úc:
Nhà xuất bản Văn Mới 
PO BOX 287PO. BOX 99 Bankstown, NSW 1885
Gardena, CA 90248Tel: (02) 9796 3922
(310) 366 – 6867Fax: (02) 0707 1572
Kimanquan@yahoo.com 
Một số bài hoặc trích đoạn trong cuốn sách này đã đăng trên talawas:

Thế kỷ 21 âm, talawas 13.3.2003
Nhân sĩ sinh sâm, talawas 23.6.2003
Giữa... cứt và người, talawas 18.12.2004