trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 11 / 11 bài
  1 - 11 / 11 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Sách mới
1.9.2004
Anthony Grey, Nguyễn Ước
Trăng huyết
 


Trăng huyết
của Anthony Grey & Nguyễn Ước
(trường thiên tiểu thuyết - trọn bộ hai tập — 1238 trang,
Nxb Nhân Văn, Toronto, Canada.
Giá bán 50 $US/60 $CND)

*

Tác phẩm

Năm 1925, cậu bé Mỹ Joseph Sherman mới 15 tuổi đặt chân tới Sài Gòn lần đầu rồi gắn bó đời mình vào dòng lịch sử nghiệt ngã của dân Việt suốt 50 năm cách mạng và chiến tranh. Từ đó, khởi sự truyện dài Trăng huyết với các nhân vật chủ yếu từ bốn gia đình: Nathaniel Sherman, người Mỹ, thượng nghị sĩ; Jacques Devraux, người Pháp, cựu sĩ quan rồi thanh tra mật thám; Trần Văn Hiếu, quan sứ thần, phú hộ Nam kỳ; và Ngô Văn Lộc, người “bồi” của J. Devraux, chống Pháp, theo chủ nghĩa dân tộc rồi cộng sản.

Trăng huyết là bản tiếng Việt do Nguyễn Ước chuyển ngữ, bổ túc và tái chế dựa trên bản tiếng Anh Saigon của Anthony Grey. Saigon được xuất bản tại Bắc Mỹ năm 1982, sáu năm trước khi A. Grey tới Việt Nam lần đầu. Lúc ấy, nó được đánh giá là cuốn tiểu thuyết tiếng Anh hay nhất về chiến tranh Việt Nam và thành sách bán chạy.

*

Các tác giảAnthony Grey (1938): Nhà văn và nhà báo Anh, từng được Hiệp hội Báo chí Thế giới tặng danh hiệu Ðệ Nhất Ký Giả Năm 1969. Các tiểu thuyết lịch sử của A. Grey được dịch ra 17 thứ tiếng, riêng cuốn Saigon được Tạp chí San Francisco Chronicle so sánh với Chiến tranh và Hoà bình của Tolstoy và được nhiều trường trung học lẫn đại học dùng làm sách giảng khoá về một giai đoạn trong lịch sử Hoa Kỳ.

A.Grey hiện sống tại Lovemore House, 5 Caley Close, Sweet Briar Estate, Norwich NR3 2BU, United Kingdom, website của ông: www.tagman-press.com

Tác phẩm đã in: Saigon, Peking: A Novel of China’s Revolution; The Bulgarian Exclusive; The Chinese Assassin; The Prime Minister Was a Spy; Hostage in Peking; Quest for Justice: Towards Homosexual Emancipation; The Bangkok Secret; The Nake Angels; Some Put Their Trust in Chariots; Tokyo Bay; A Man Alone; A Gallery of Nudes; The German Stratagem…
Nguyễn Ước (1947), nhà báo, nhà văn, dịch giả. Định cư tại Toronto, Canada từ 1991; tác viên cộng đồng; cộng tác với các tạp chí như Hợp Lưu, Thơ, Diễn đàn talawas, Ði Tới, Làng Văn, Thời Báo, Thư Quán Bản Thảo, Người Việt Hải Ngoại,… Ðịa chỉ liên lạc: Nguyễn Ước, 532 Dufferin St. Toronto, ON.Canada M6K 2A7. ÐT (416) 539-9547 email: nguyenuoc@yahoo.com

Tác phẩm đã in:
  • Trước 1975: Tội Của Họ (kịch), Bài Ca Người Nô Lệ Mới (thơ)
  • Tại hải ngoại: (những cuốn có dấu * đã tái bản và phát hành trong nước do các NXB Văn Học, Văn Hoá Thông Tin, Hội Nhà Văn, v.v.): Giáo Lý Mới Thời Ðại Mới: Ðức Tin Công giáo (Sách Giáo lý của HÐGM Hà Lan), dịch; Chân Dung Một Giáo Hoàng, tuyển dịch; Ðức Giê-su: Cuộc Ðời Và Thời Ðại, dịch*; Krishnamurti: Cuộc Ðời Và Lời Giảng, 3 tập, biên dịch*; Chuyện Kinh Thánh của Pearl Buck, dịch*; Về Từ Cõi Chết của Elie Wiesel, 3 tập, dịch*; Chuyện Người Hành Hương, dịch và chú giải*; Máu Hồng Y của Brian Moore, dịch*; Hiến Chương Nhân Bản 2000, dịch và chú giải; Một Hồ Sơ Chủ Nghĩa Hậu Hiện Ðại, biên khảo*