trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
12.3.2008
Phan Nhiên Hạo

Tôi đồng ý với Nguyễn Đức Tùng rằng “một bài thơ không nhất thiết mang trong mình nó một thông điệp duy nhất”, nói cách khác, thơ ca, nếu muốn, (tôi nhấn mạnh) có thể là nơi để thi sĩ đi hàng hai, hàng ba. Chính vì vậy, đối với những đề tài lịch sử đang cần làm sáng tỏ, liên quan đến số phận từng cá nhân cụ thể, tôi đề nghị Nguyễn Đức Tùng tạm thời thôi “công bố” những bài thơ quá thâm trầm siêu việt đề tặng người này người kia, dễ tạo thêm ngộ nhận. Nếu có ý kiến bênh chống ai, xin thi sĩ vui lòng chịu khó giảng nôm bằng văn xuôi cho thiên hạ dễ hiểu, dễ bề tranh cãi, dễ biết tác giả muốn gì, vậy có được không?

Đối với tôi, đã viết thì nên có chính kiến rõ ràng, chứ mờ mờ ảo ảo kiểu sấm ký sẽ khó có được sự tôn trọng của đọc giả (trừ những kẻ cũng đang đi chạng hảng như mình). Trong hoàn cảnh hiện nay, trò đó cũng… quá tệ.