© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
20.9.2008
Trần Trọng Hoàng Bách

Giả sử có cách nào thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến nghiêm túc, tôi tin rằng số người Việt Nam ở trong nước đồng ý với các quan điểm của ông Trương Công Khanh trong bài "Còn có một ẩn ngữ" hoặc ít nhất cũng chia sẻ phần lớn các quan điểm đó sẽ lớn hơn rất nhiều số độc giả theo quan điểm ngược lại. Tôi cũng tin rằng ông Trương Công Khanh đã chân thành trình bày những suy tư của mình theo đúng niềm xác tín của mình ở thời điểm này. Vì thế tôi hi vọng nếu có tranh luận thì các quý vị tham gia không nên lập luận theo tinh thần gán ghép cho ông Trương những động cơ nào đó xa lạ với ông và cũng không nên vơ ngay chân lý hay chính nghĩa về phía mình. Nếu không thì khó tranh luận lắm.