trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
25.11.2005
Lê Anh Dũng
Tử tội Nguyễn Tường Vân

Vào ngày 2 tháng 12 năm 2005 này, tức là 7 ngày nữa, Nguyễn Tường Vân sẽ bị treo cổ ở Singapore vì lỗi lầm em phạm 3 năm trước đây, lúc 22 tuổi, khi mang ma túy quá cảnh Singapore.

22 tuổi là tuổi thành niên so với ấn định 18 hoặc 21 tuổi… tùy theo quốc gia, do đó, trên nguyên tắc em Vân hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hành động phạm pháp của mình. Mặt khác, 22 tuổi cũng còn quá trẻ, chúng ta đều đã trải qua tuổi 22 để hiểu “sự trưởng thành” ở tuổi 22 ra sao; và con, em chúng ta hiện nay ở tuổi 22 như thế nào.

Bàn về giá trị của luật pháp hà khắc ở Singapore là một nan đề, và là chuyện dài. Khi Singapore có một cha già dân tộc như Lý Quang Diệu, một luật gia xuất sắc, tốt nghiệp tại một đại học đường nổi tiếng nhất của Anh quốc, được hỗ trợ bởi sự nghiệp dựng nước của ông, với thành tích sáng chói của Singapore trên lãnh vực kinh tế chỉ sau 40 năm lập quốc, khiến cho việc đặt vấn đề về luật pháp xứ này trong thời gian ngắn là chuyện bất khả, và không phải là việc của chúng ta.

Thế nhưng treo cổ một thanh niên, về một tội em làm lúc 22 tuổi là một chuyện bất cận nhân tình, và nhân tình là nét cơ bản của con người. Cụ thể, và vô cùng cấp bách là 7 ngày nữa một thanh niên thật trẻ sẽ bị treo cổ, giết xong một người là chuyện không thể phản hồi, do đó không thể giết một cách thật cấp bách, giết ngay, cho bằng được.

Trong thời gian cấp bách chỉ còn vài ngày, chúng ta có thể cấp tốc gửi lời kêu gọi dưới đây, email là nhanh và dễ nhất, fax thì ấn tượng và hiệu quả hơn. Nội dung dưới đây chỉ là đề nghị gợi ý, được soạn gấp gáp bởi một người chuyên làm việc kỹ thuật, có thể không chỉnh, sai sót. Xin quí vị tùy ý sửa đổi cho chỉnh hơn. Quan trọng là phần tiêu đề (Subject), còn nội dung có lẽ sẽ không được đọc tới, dẫu vậy quí vị có thể dùng nhiều tổ hợp (combination) khác nhau cho nội dung: xin ân giảm, xin hoãn hành hình, hoặc xin cả hai.

Subjet: May the Honourable give grace to NGUYEN TUONG VAN (hoặc “Please grant a delay to the execution of Van”)

Content: May the Honourable give grace to NGUYEN TUONG VAN, please grant a delay to the execution of Van, please consider that Van committed error when he was only 22 years old.

Sincerely

Xin quí vị:

  1. Gởi tới lời kêu gọi này tới các nhà lãnh đạo Singapore (xem danh sách, email, fax, địa chỉ ở phần cuối). Nếu được, xin gửi riêng thành 4 emails khác nhau cho trang trọng; Nếu không thì gộp chung trong 1 address list cũng được. Ưu tiên một là gửi cho LEE Kuan Yew và LEE Hsien Loong.

  2. Xin quí vị tức thì gửi lời kêu gọi này tới cho tất cả thân hữu của quí vị, càng nhiều càng tốt (cố gắng đạt mức tối thiểu là 20 người, Việt Nam và ngoại quốc, lưu ý là tâm lý “nể Tây” vẫn đè nặng lên châu Á), và yêu cầu họ tiếp tục gửi tiếp đi tới thân hữu của họ. Nếu việc gửi email được lan rộng ra, những chuyên viên kỹ thuật tại Singapore có thể (xác suất rất cao, khi họ nhận được thật nhiều email) phân tích IP address của email mà họ nhận được, và trình cho cấp trên về xuất xứ địa lý của những email này. Sự rộng khắp về địa lý của những email sẽ góp phần làm cho chính quyền Singapore ý thức rõ hơn về tác động của việc xử tử của họ lên thế giới, chính quyền Singapore không thể bỏ qua yếu tố này, khi việc xây dựng hình ảnh quốc tế tốt đẹp của Singapore là ưu tiên một, vì nó gắn liền với định mệnh của xứ nhỏ bé này; khi cha già dân tộc Lý Quang Diệu đã đặt tên cho hồi ký của mình là From Third to First.

Hãy hành động như khi con, em của chúng ta sẽ bị treo cổ trong vòng 7 ngày. Cầu mong cho thiện tâm sẽ có kết quả.
Xin gửi tới: (tất cả các địa chỉ email đã được gửi thử, không bị trả lại)

The Honourable LEE Hsien Loong
Prime Minister
Republic of Singapore
Orchard Road
Istana Singapore 238823
Fax:63328983/68356621
email:pmo_hq@pmo.gov.sg

The Honourable LEE Kuan Yew
Minister Mentor
Republic of Singapore
Orchard Road
Istana Singapore 238823
Fax:67345244/68356621
email:lee_kuan_yew@pmo.gov.sg

The Honourable GOH Chok Tong
Senior Minister
Republic of Singapore
Orchard Road
Istana Singapore 238823
Fax:67324627
emai:goh_chok_tong@pmo.gov.sg

The President
The Honourable S.R Nathan
Office of the President of The Republic of Singapore
Orchard Road
Istana Singapore 238823