trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
24.9.2008
Đỗ Lam Lĩnh

Thật đáng tiếc cho ông Trương Công Khanh đã bỏ công sức viết một bài dài giãi bày tâm ý của mình trước một cử toạ hình như chỉ gồm có hai cực: một bên là "chống cộng mút mùa" (nguyên văn nhặt được trên talawas), còn bên kia là... hình như không có ai - ý tôi muốn nói là không thấy có "cộng sản mút mùa".

Không biết những người cộng sản sợ, thấy mình sai, không dám đối thoại, hay vì họ là kẻ chiến thắng, quen nghe chửi của những người bại trận, mà không thiết đến chuyện tranh luận làm gì. Tôi chờ..., mà mãi không thấy ngôn luận của cái cực thứ hai "cộng sản mút mùa" để được nghe xem giọng điệu của họ có được lịch sự không, hay lại cũng như nhau. Tôi đang chờ để xem, nhưng vẫn trong tâm trạng e ngại, vì khi chờ, thì bên nào cũng có thể sẵn sàng đổ cho tôi là theo bên kia, đúng như ông Nguyen Thang đã nói: "lề đường đã được các vị vạch ra rồi, một là đi với các vị, hai là chết với các vị chứ đừng có đi... giữa đường"; mà tôi thì lúc nào cũng chỉ muốn đi theo kẻ thắng trận, chứ đi theo kẻ suốt đời bại trận thì dù có nói hay đến mấy phỏng có ích gì, lại tiếp tục thua trận nữa? Mong ông Trời giúp cho tôi một sự lựa chọn.