trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
22.9.2008
Nguyen Thang

Đọc qua một vài ý kiến, tôi thấy có nhiều nhận xét về cụm "chống cộng mút mùa"(CCMM), trong đó ông (bà) Mai Da còn phân biệt nó với "chống cộng cuồng tín" (CCCT).

Nếu gạt sang bên CCCT, là thái độ của một loại đầu óc cực đoan, suốt ngày chửi bới chụp mũ, úp nồi lên đầu người khác, thì một số vị ở đây khuyên nên có sự "lựa chọn dứt khoát" giữa bên CCMM và những bên... còn lại. Tức là lề đường đã được các vị vạch ra rồi, một đi với các vị, hai là chết với các vị chứ đừng có đi... giữa đường. (Tôi định dùng từ "cấm" nhưng thiết nghĩ các vị chưa tới cái thời nắm quyền (dẫu cái thời ấy đã xa), nên nghĩ cũng chưa đến lúc dùng.)

Vâng, sự phân chia ranh giới chống cộng rất "dứt khoát" chứ không có "ậm à ậm ừ như mấy người "dở dở ương ương" kia. Chỉ có điều những điều mà các vị cố chứng minh, cổ súy (CCMM) không biết khi nào mới thành công thật sự. Dù đêm đêm tôi cũng cố tưởng tượng ra một thiên đường khác như các vị mô tả. Nhưng nếu vậy thì nói như ông Trương Công Khanh, ước mơ chỉ là ước mơ. Hay như Đào Hiếu mơ mãi rồi cũng... "lạc đường". Chứ cũng chưa đến nỗi trần trùi trụi như trên tờ OCregister.com:

"All their lives until this day, they're stuck in that mentality. They think if they chant those empty slogans often enough they will get the support they need to bully others here in the US, and surprisingly they did succeed. That proves one thing. There're a lot of ignorant people in the US' population too.

Do you protestors realize how ignorant it sounds to utilize and accuse someone of being a communist in today's world? It's outdated and clearly demonstrates your lack of education."