trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
8.6.2008
Dương Phẩm

Nếu chỉ đọc “Một chút tư liệu” của Lữ Phương thì có lẽ không ai biết hết sự thực về cái không khí “khủng bố chủ nghĩa” sau 1975 mà ông Nguyễn Văn Trung đã gọi trệch đi, thay vì “cộng sản chủ nghĩa”!
 
Theo các tài liệu lưu hành sau 1975 thì ông Lữ Phương được giao nhiệm vụ phân loại văn hóa phẩm của Việt Nam Cộng hoà, để nhà cầm quyền mới căn cứ vào đó mà ra lệnh cấm hay thiêu hủy. Chính ông là đồng tác giả cuốn Những tên biệt kích cầm bút, trong đó nhiều tác giả cũ như Doãn Quốc Sỹ, Võ Phiến, Duyên Anh, Nhã Ca v.v… bị lên án nặng nề.
 
Ngoài ra, trong cuốn Cuộc xâm lăng về văn hóa của đế quốc Mỹ tại miền Nam Việt Nam, (Nhà xuất bản Văn Hóa, Hà Nội 1981) ông còn mạt sát các nhà văn Doãn Quốc Sỹ, Võ Phiến thêm một lần nữa (trang 74-75); hầu hết những tác giả ở miền Nam như Nguyễn Mạnh Côn, Trần Thanh Hiệp, Mai Thảo, Lý Đại Nguyên, Nhất Hạnh, Chu Tử v.v… (trang 110) đều không thoát khỏi những lời vu cáo, phỉ báng của một tập thể tác giả xã hội chủ nghĩa, trong đó có Lữ Phương.